Excel beregningsmodell

  • Sist endret: 21.04.23
  • Filstørrelse: 407.98 KB
  • Versjon: 01-2023
  • Antall nedlastinger: 1073
  • Utgivelsesår: 2022
Excel beregningsmodell

Modellen kan lastes ned og brukes som et verktøy i beregninger av antatt reduksjon i CO2-utslipp og reduserte kostnader ved gjenbruk av oppgravde masser. Verdier for klimagassutslipp er oppdatert iht Statens Vegvesen VegLCA pr. april 2023. Kostnadstallene er erfaringstall, og hver enkelt bruker må selv definere kostnadstall som man mener er reelle for det spesifikke prosjektet.

Saint-Gobain PAM Norge AS

Telefon: (+47) 23175860    E-post: firmapost@pamline.no  
Besøksadresse: Brobekkveien 107 bygg A, 0582 Oslo
Postadresse: Brobekkveien 107, 0582 Oslo

Fakturaadresse: Saint-Gobain PAM Norge AS, Brobekkveien 107, 0582 Oslo
E-post faktura: einvoice.pam.no@saint-gobain.com
Org.nr. NO 929 255 178 MVA

E-post bestillinger: firmapost@pamline.no 
E-post reklamasjoner: aftersale@pamline.no

 

Nyhetsbrev

Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her: PAM Norge nyhetsbrev