• Hjem
  • Teknisk
  • Om duktilt støpejern
  • Utvendig belegg

Utvendig belegg

Det finnes i dag en rekke utvendige belegg tilpasset de ulike grunnforhold og prinsipielt skiller vi mellom aktive-, passive- og passiviserende belegg. Forskjellen mellom disse metodene er at de har ulike egenskaper tilpasset de omgivelsene de er ment å skulle ligge i.

Med aktive belegg mener vi belegg som har et sjikt med av sink, en legering av sink/aluminium eller sink/aluminium/kobber. Sinken/sinklegeringene har alle den egenskapen at de aktivt reparerer sår og skader i det utvendige belegget (begrenset av størrelse). Derav begrepet aktiv beskyttelse.

Passive belegg har også et aktivt sjikt, men hovedpoenget er at det ytterste laget består av enten polyetylen (PE-G) eller polyuretan (PUX). Dette laget forhindrer fuktighet i å trenge inn mot rørveggen og opptrer derved som et passivt sjikt.

Den siste kategorien er en slags mellomting mellom aktivt og passivt belegg hvor røret er påført et sementmørtelbelegg (ZMU) utenpå sinkbelegget. Sementmørtelen har flere funksjoner, men ift korrosjon så vil eventuell fuktighet på vei inn mot underliggende sink bli tilført kalsium fra sementen, som forhøyer pH-verdien til opp mot 11. Dette nøytraliserer i stor grad væsken og er med på å motvirke korrosjon.

Nedenfor følger en sammenstilling som kort beskriver hvilke grunnforhold de enkelte utvendige beleggene egner seg i. Dette er en forenklet fremstilling og det må gjøres en grundig vurdering i hvert enkelt prosjekt basert på grunnforhold langs traséen, overdekning/belastning, risiko for krypspenninger/overslag fra høyspent og tog/trikk, ønsket sikkerhet/levetid og tilgjengelige belegg avhengig av dimensjon og trykklasse.

  • BioZinalium (85%/15% sink/aluminium + litt kobber) og blå akryl: Lite og noe korrosivt miljø; god effekt mot biokorrosjon.
  • BioZinalium med PE-belegg (DN 1000): Korrosivt miljø (leire, alunskifer, våte grøfter mm.). Egner seg for alle grunnforhold.
  • Polyuretanbelegg (> DN 600): Korrosivt miljø (leire, alunskifer, våte grøfter mm.).
  • Fiberarmert sementmørtel: Nodig i steinet masse (morenegrus, fyllinger etc.).
  • Isopam termisk isolerte rør: Elvekryssing på broer, "idagen" installasjoner mm.

Med økt fokus på sikkerhet i vannforsyningen ser vi en økende bruk av duktile støpejernsrør med utvendig PE-belegg. Løsningen gir en ekstra trygghet for ledningseier og er et viktig bidrag til økt levetid på ledningsnettet.

Utskrift E-post

Saint-Gobain PAM Norge AS

Telefon: (+47) 23175860    E-post: firmapost@pamline.no  
Besøksadresse: Brobekkveien 107 bygg A, 0582 Oslo
Postadresse: Brobekkveien 107, 0582 Oslo

Fakturaadresse: Saint-Gobain PAM Norge AS, Brobekkveien 107, 0582 Oslo
E-post faktura: einvoice.pam.no@saint-gobain.com
Org.nr. NO 929 255 178 MVA

E-post bestillinger: firmapost@pamline.no 
E-post reklamasjoner: aftersale@pamline.no

 

Nyhetsbrev

Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her: PAM Norge nyhetsbrev