Trykk-klasser Arkiv

Trykk-klasser

Da EN545 ble revidert i 2010 gikk man over fra K-klasser (veggtykkelsesklasser) til C-klasser (trykklasser) hvilket innebærer at alle rør skal merkes med C-klasse i stedet for K-klasse. I forbindelse med Norsk Vann's rapport nr.173 Veiledning for bruk av duktile støpejernsrør ble det laget en tabell med anbefalinger om C-klasser for de ulike dimensjonene. Denne anbefalingen ble senere tatt inn i VA-Miljøblad nr.16 Kravspesifikasjon for duktile støpejernsrør.

Norske ledningseiere ønsker fortsatt i stor grad å benytte relativt tykkveggede støpejernsrør og vi i PAM Norge har tatt konsekvensen av dette ved å tilby markedet våre Universal-rør som har minimum veggtykkelse ≥ tidligere K9. Nedenfor kan du laste ned en tabell som viser sammenhengen mellom dimensjon og trykklasse for våre rør.

 

 

Trykk-klasser Filer

C-klasser EN545:2010

Oppdatert: 23 juni 2017

  • Her finner du en tabell som viser dimensjoner, minimum veggtykkelser og C-klasser

C-klasser Norsk Vann anbefaling

Oppdatert: 23 juni 2017

  • Her finner du Norsk Vann's anbefalinger og våre Universal-rør

Saint-Gobain PAM Norge AS

Telefon: (+47) 23175860    E-post: firmapost@pamline.no  
Besøksadresse: Brobekkveien 107 bygg A, 0582 Oslo
Postadresse: Brobekkveien 107, 0582 Oslo

Fakturaadresse: Saint-Gobain PAM Norge AS, Brobekkveien 107, 0582 Oslo
E-post faktura: einvoice.pam.no@saint-gobain.com
Org.nr. NO 929 255 178 MVA

E-post bestillinger: firmapost@pamline.no 
E-post reklamasjoner: aftersale@pamline.no

 

Nyhetsbrev

Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her: PAM Norge nyhetsbrev