• Hjem
  • Teknisk
  • Om duktilt støpejern
  • Trykklasser

Trykklasser

Alle rør til vannforsyning produseres etter NE-EN 545:2010, mens rør til avløp produseres etter NS-EN598:2007. Tidligere ble rørene klassifisert i såkalte K-klasser definert etter veggtykkelsen k i mm. I gjeldende standard defineres rørene etter C-klasser, som angir det maksimale driftstrykket i bar rørene er dimensjonert for. Standarden opererer med tre angivelser som følger:'

  • PFA-verdi: Maksimalt kontinuerlig driftstrykk i bar
  • PMA-verdi: Maks korttidig trykk i bar
  • PEA-verdi: Maks tillatt prøvetrykk i bar

PFA-verdien er lik C-klasse-angivelsen røret er merket med. PMA-verdien er normalt PFA + 20%, mens PEA-verdien er PMA + 5 bar.

Standarden angir også den minste tillatte veggtykkelsen som kan leveres i de ulike C-klassene, og tykkelser over minimum angitt i standarden er tillatt levert. Tykkelsen skal allikevel være innenfor de ordinære toleranser som gjelder for problemfri sammenkobling av alle rør og deler som leveres etter NS-EN 545, uavhengig av produsent.

Norsk Vann har gjort en anbefaling om C-klasser til norsk vannbransje og disse er også tatt inn i VA-Miljøblad nr.16. Mange ledningseiere velger å referere til dette miljøbladet i sine VA-normer. Anbefalingen er som følger:

PAM Universalrør (2-kamrede rør) har minimum veggtykkelse lik eller større enn minimum veggtykkelse for tidligere K9. Til tross for overgangen fra K-klasser til C-klasser har mange norske kommuner fortsatt et krav til minimum veggtykkelse lik tidligere K9. Tabellen under viser at våre Universalrør oppfyller dette kravet. For dimensjonene DN350 og DN400 har Norsk Vann imidlertid skjerpet kravet til minimum veggtykkelse i forhold til tidligere K9. Når det gjelder C-klasse merking er våre rør i DN350 og DN400 merket med C40, mens anbefalingen fra Norsk Vann er C50. I og med at kommunene fortsatt forholder seg til minimum veggtykkelse lik tidligere K9, innebærer det at våre Universalrør godkjennes som likeverdige til tross for avvikende C-klasse merking på de to dimensjonene.

 

 

Utskrift E-post

Saint-Gobain PAM Norge AS

Telefon: (+47) 23175860    E-post: firmapost@pamline.no  
Besøksadresse: Brobekkveien 107 bygg A, 0582 Oslo
Postadresse: Brobekkveien 107, 0582 Oslo

Fakturaadresse: Saint-Gobain PAM Norge AS, Brobekkveien 107, 0582 Oslo
E-post faktura: einvoice.pam.no@saint-gobain.com
Org.nr. NO 929 255 178 MVA

E-post bestillinger: firmapost@pamline.no 
E-post reklamasjoner: aftersale@pamline.no

 

Nyhetsbrev

Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her: PAM Norge nyhetsbrev