Gjennomgående kvalitet i ledningsnettet

Med stadig økende fokus på levetid og kvalitet i ledningsnettet følger også valg av rett kvalitet på både rør, deler og ventiler. Ledningseiere, bransjeorganisasjoner og myndighetene peker alle på viktigheten av et bærekraftig ledningsnett, og det betyr at det nå er ennå viktigere enn tidligere å unngå svake punkter i et ledningsnett for dermed å redusere risikoen for at uønskede hendelser kan oppstå. Kort sagt er det nå et helt annet fokus på det vi kan kalle gjennomgående kvalitet i ledningsnetten enn tidligere.

I dette begrepet ligger det en rekke viktige elementer som blant annet

  • Å sikre at kun godkjente produkter og løsninger etableres
  • Å påse at grensesnittene mellom rør/rør, rør/deler og rør/deler/ventiler har de samme ytelsene
  • Å sikre at strekkfaste løsninger har de samme ytelsene for både rør og muffedeler (Universal-løsning er å foretrekke)
  • Å velge kvalitet ut fra en forventet teknisk levetid på 100-200 år
  • Å prosjektere i 3D og gjerne med BIM-funksjonalitet

PAM har stort fokus på å imøtekomme dette, og vi ønsker å være en aktiv pådriver for et bærekraftig ledningsnett.

 

 

Utskrift E-post

Saint-Gobain Byggevarer AS – PAM Norge

Telefon: (+47) 23175860    E-post: firmapost@pamline.no  
Besøksadresse: Nils Hansens vei 13, 0667 Oslo
Postadresse: Nils Hansens vei 13, 0667 Oslo

Fakturaadresse: Saint-Gobain Byggevarer AS, Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo
E-post faktura: faktura.byggevarer@saint-gobain.com
Org.nr. NO 940 198 178 MVA