Levetid

En god og velfungerende infrastruktur er selve livsnerven i et samfunn, og uten dette blir vi svært sårbare. De fleste av oss tar vann og avløp for gitt, men under bakken ligger det et ledningsnett som trenger fornyelse. En økende befolkning kombinert med strengere krav til sikkerhet gir behov for nye vann- og avløpsledninger. Med stadig økende fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger blir det ennå viktigere enn tidligere å ta de rette valgene med hensyn til blant annet materialkvalitet og løsninger.

Implisitt i dette ligger en meget viktig faktor; nemlig sikkerhet, men spørsmålet er: Hva betyr sikkerhet og hvorfor er dette så viktig for samfunnet og ledningseier?

Ledningseier har et overordnet ansvar for å sørge for både vannforsyning og avløpshåndtering og ledningsnettet er svært viktig i et moderne samfunn. Feil valg av ledningsmateriale kan i verste fall koste samfunnet store beløp i form av direkte og indirekte kostnader, spesielt i byer og tettsteder. Moderne duktile støpejernsrør har en meget høy sikkerhet mot lekkasje i kraft av de materialtekniske egenskapene og den sikre sammenføyningen. Å velge et ledningsmateriale med høy sikkerhet bidrar til lang levetid, og her peker stadig flere kommuner på den ultimate kombinasjonen: Duktile støpejernsrør med utvendig PE-belegg. Og man snakker allerede om 200 års levetid som et realistisk tidsperspektiv. 

 

 

Utskrift E-post

Saint-Gobain Byggevarer AS – PAM Norge

Telefon: (+47) 23175860    E-post: firmapost@pamline.no  
Besøksadresse: Nils Hansens vei 13, 0667 Oslo
Postadresse: Nils Hansens vei 13, 0667 Oslo

Fakturaadresse: Saint-Gobain Byggevarer AS, Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo
E-post faktura: faktura.byggevarer@saint-gobain.com
Org.nr. NO 940 198 178 MVA