Entreprenør

En god utførelse av ledningsanlegg er helt avgjørende for å oppnå den forventede tekniske levetiden på installasjonen. Det påhviler derfor utførende entreprenør et stort sammfunnsansvar å ivareta oppgaven på en tilfredsstillende måte for derved å bidra til en bærekraftig infrastruktur i landet vårt. Vi vil i det følgende forsøke å belyse noen sentrale elementer i denne prosessen og håper det kan være et bidrag til økt forståelse av hvilke faktorer som påvirker et ledningsanlegg.

 

 • Livet på anleggsplassen

  Livet på anleggsplassen

  Anleggsplasser kan være både store og kompliserte eller små og oversiktlige. Uansett er det viktig å ha en klar forståelse av hvilke forventninger oppdragsgiver har i forhold til rør og deler. I dette ligger blant annet varemottak, lagring, interntransport, montering, omfylling og trykkprøving. Dette er sentrale elementer som man må ha kontroll på for å få en god og effektiv produksjon.

  Duktile støpejernsrør er i utgangspunktet robuste rør som tåler håndtering meget godt, men det er allikevel noen forholdsregler som må ivaretas. Våre leggeanvisninger gir konkrete råd & anbefalinger om disse temaene og vi i PAM er opptatt av å være tilstede ute i det praktiske liv hvor verdiskapningen skjer.

  Dagens moderne støpejernsrør har fortsatt de gode egenskapene som kjennertegner støpejern som materiale, og vi våger derfor påstanden om at er det ett materiale som tåler livet på anleggsplassen så må det være duktile støpejernsrør. Vi har erfaring fra en rekke store prosjekter gjennom mange år og deler gjerne av vår erfaring og kompetanse på dette området.

 • Hva gir en god utførelse?

  Hva gir en god utførelse?

  Bevissthet knyttet til krav fra de ulike leverandørene samt gjennomføring av kontroller opp mot etablerte rutiner er viktige bidrag til en god utførelse. I det ligger at man ser viktigheten av de tiltak som kreves og evner å se sammenhengen mellom de ulike prosessene og et godt sluttresultat for både entreprenør og ledningseier.

  Samfunnet digitaliseres i et raskt tempo og i det ligger også en utfordring for bransjen i å ta i bruk teknologi ute i felt som kan gi rask og pålitelig informasjon. Prosjektering i 3D gir en visualisering av installasjonen som igjen bidrar til en bedre kvalitet i form av færre uavklarte punkter i forbindelse med utførelsen. Å kunne bruke bærbare enheter ute i felt hvor både tegninger og ikke minst produktinformasjon i form av tekniske spesifikasjoner, montasjevideoer og råd & tips er tilgjengelig på en enkel måte er effektive virkemidler for en god produksjon.

  For oss i PAM er entreprenøren svært viktig og vi bruker derfor store ressurser på proaktivt arbeid inn mot denne målgruppen. Dette omfatter blant annet undervisning på ADK-kurs, teoretisk og praktisk opplæring, mottakskontroll på anlegg og assistanse i forbindelse med eventuelle utfordringer ute i felt.

Utskrift E-post

Saint-Gobain PAM Norge AS

Telefon: (+47) 23175860    E-post: firmapost@pamline.no  
Besøksadresse: Brobekkveien 107 bygg A, 0582 Oslo
Postadresse: Brobekkveien 107, 0582 Oslo

Fakturaadresse: Saint-Gobain PAM Norge AS, Brobekkveien 107, 0582 Oslo
E-post faktura: einvoice.pam.no@saint-gobain.com
Org.nr. NO 929 255 178 MVA

E-post bestillinger: firmapost@pamline.no 
E-post reklamasjoner: aftersale@pamline.no

 

Nyhetsbrev

Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her: PAM Norge nyhetsbrev