Hva gir en god utførelse?

Bevissthet knyttet til krav fra de ulike leverandørene samt gjennomføring av kontroller opp mot etablerte rutiner er viktige bidrag til en god utførelse. I det ligger at man ser viktigheten av de tiltak som kreves og evner å se sammenhengen mellom de ulike prosessene og et godt sluttresultat for både entreprenør og ledningseier.

Samfunnet digitaliseres i et raskt tempo og i det ligger også en utfordring for bransjen i å ta i bruk teknologi ute i felt som kan gi rask og pålitelig informasjon. Prosjektering i 3D gir en visualisering av installasjonen som igjen bidrar til en bedre kvalitet i form av færre uavklarte punkter i forbindelse med utførelsen. Å kunne bruke bærbare enheter ute i felt hvor både tegninger og ikke minst produktinformasjon i form av tekniske spesifikasjoner, montasjevideoer og råd & tips er tilgjengelig på en enkel måte er effektive virkemidler for en god produksjon.

For oss i PAM er entreprenøren svært viktig og vi bruker derfor store ressurser på proaktivt arbeid inn mot denne målgruppen. Dette omfatter blant annet undervisning på ADK-kurs, teoretisk og praktisk opplæring, mottakskontroll på anlegg og assistanse i forbindelse med eventuelle utfordringer ute i felt.

Utskrift E-post

Livet på anleggsplassen

Anleggsplasser kan være både store og kompliserte eller små og oversiktlige. Uansett er det viktig å ha en klar forståelse av hvilke forventninger oppdragsgiver har i forhold til rør og deler. I dette ligger blant annet varemottak, lagring, interntransport, montering, omfylling og trykkprøving. Dette er sentrale elementer som man må ha kontroll på for å få en god og effektiv produksjon.

Duktile støpejernsrør er i utgangspunktet robuste rør som tåler håndtering meget godt, men det er allikevel noen forholdsregler som må ivaretas. Våre leggeanvisninger gir konkrete råd & anbefalinger om disse temaene og vi i PAM er opptatt av å være tilstede ute i det praktiske liv hvor verdiskapningen skjer.

Dagens moderne støpejernsrør har fortsatt de gode egenskapene som kjennertegner støpejern som materiale, og vi våger derfor påstanden om at er det ett materiale som tåler livet på anleggsplassen så må det være duktile støpejernsrør. Vi har erfaring fra en rekke store prosjekter gjennom mange år og deler gjerne av vår erfaring og kompetanse på dette området.

Utskrift E-post

Saint-Gobain Byggevarer AS – PAM Norge

Telefon: (+47) 23175860    E-post: firmapost@pamline.no  
Besøksadresse: Nils Hansens vei 13, 0667 Oslo
Postadresse: Nils Hansens vei 13, 0667 Oslo

Fakturaadresse: Saint-Gobain Byggevarer AS, Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo
E-post faktura: faktura.byggevarer@saint-gobain.com
Org.nr. NO 940 198 178 MVA