Omfyllingsmasser

I en grøfteinstallasjon bestående av vann og avløp vil det som regel være avløpsrørene som blir dimensjonerende i forhold til omfyllingsmassenes beskaffenhet. Er det utelukkende en vannledning, typisk overføringsledning, vil andre forutsetninger kunne gjøres gjeldende.

Støpejern som materiale er uovertruffent hva angår mekanisk styrke inkludert ringstivhet, hvilket innebærer at rørene isolert sett tåler grovere omfyllingsmasser enn for eksempel komposittmaterialer. Graden av korrosivitet kombinert med type installasjon (belastning), teknisk løsning i grøft osv. vil påvirke valg av omfyllingsmasser. Det er derfor vanskelig å gi generelle anbefalinger, men vi har forsøkt å sammenfatte dette i dokumentet "Omfyllingsmasser i ledningsgrøft" som du finner under fanen "Nedlasting" i toppmenyen.

Opplysningene her må vurderes i hvert enkelt prosjekt, og ta gjerne kontakt med oss så kan vi sammen drøfte de muligheter og begrensninger som finnes.

Utskrift