• Hjem
  • Teknisk
  • PAM Building (MA)
  • Lyd

Lyd

Støy i bygninger ansees for å være ødeleggende for helse og livskvalitet. Byggeforskriftene med tilhørende veiledning setter krav til støy fra avløpsinstallasjoner. Støy fra rørsystemet skyldes primært friksjon mellom væsken og  innvendig røroverflate i tillegg til eventuell turbulens mellom luft og væske. Rørsystemer i støpejern har svært gode støydempende egenskaper grunnet den homogene massen og vekten.

Vi skiller mellom to typer støy fra avløpsinstallasjoner, nemlig luftbåren støy og strukturbåren støy. Med luftbåren støy menes den støyen som overføres fra rørsystemet via luften i rommet og til øret. Den andre formen for støy er strukturbæren støy, hvilket er støy som overføres som strukturelle vibrasjoner i bygningskonstruksjonen. Massen til støpejern begrenser vibrasjonsnivået, og kombinert med gode innfestingsmetoder gir dette en svært god løsning.

Støpejern er det mest lydsvake av de meste brukte materialer på markedet. Rør og deler fra Saint-Gobain PAM leveres i henhold til EN 14366, en standard som omhandler krav og tester til lydtetthet.

PAM akustisk demper er er utformet for å forhindre den strukturbårne støyen i å forplante seg i bygningskonstruksjonen. Løsningen består av en gummidemper som monteres mellom rørklammeret og bygningskonstruksjonen. Demperen er laget av rustfritt stål og kan brukes på alle rørklammer 58-160mm, og kan monteres både horisontalt og vertikalt.

Det er gjort omfattende tester iht EN14366 med og uten akustisk demper, og resultatene viser med tydelighet effekten den har på strukturbåren støy.

             

Utskrift E-post

Saint-Gobain PAM Norge AS

Telefon: (+47) 23175860    E-post: firmapost@pamline.no  
Besøksadresse: Brobekkveien 107 bygg A, 0582 Oslo
Postadresse: Brobekkveien 107, 0582 Oslo

Fakturaadresse: Saint-Gobain PAM Norge AS, Brobekkveien 107, 0582 Oslo
E-post faktura: einvoice.pam.no@saint-gobain.com
Org.nr. NO 929 255 178 MVA

E-post bestillinger: firmapost@pamline.no 
E-post reklamasjoner: aftersale@pamline.no