Gjennomgående kvalitet i ledningsnettet

Med stadig økende fokus på levetid og kvalitet i ledningsnettet følger også valg av rett kvalitet på både rør, deler og ventiler. Ledningseiere, bransjeorganisasjoner og myndighetene peker alle på viktigheten av et bærekraftig ledningsnett, og det betyr at det nå er ennå viktigere enn tidligere å unngå svake punkter i et ledningsnett for dermed å redusere risikoen for at uønskede hendelser kan oppstå. Kort sagt er det nå et helt annet fokus på det vi kan kalle gjennomgående kvalitet i ledningsnetten enn tidligere.

I dette begrepet ligger det en rekke viktige elementer som blant annet

PAM har stort fokus på å imøtekomme dette, og vi ønsker å være en aktiv pådriver for et bærekraftig ledningsnett.

 

 

Utskrift