Nyhetsarkiv

PAM MA med TG fra Sintef

Det er hyggelig å kunne melde at vårt MA avløpssystem nå har fått Teknisk Godkjenning (TG) fra Sintef for både Standard- og Plus serien. Det betyr at produktene og løsningene er verifisert av Sintef i forhold til en rekke sentrale parametre, som igjen underbygger vår kvalitetsprofil. Sintef sier selv følgende om Teknisk Godkjenning:

"En SINTEF Teknisk Godkjenning (TG) angir at en byggevare er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav i byggteknisk forskrift (TEK10) for de bruksområder og betingelser som er angitt i godkjenningsdokumentet. Godkjenningen angir også at byggevaren tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon i henhold til forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK).

Et godkjenningsdokument inneholder dokumentasjon av alle relevante egenskaper for produktet, i tillegg til monteringsanvisning, bruksbetingelse og informasjon om miljøegenskaper".

Godkjenningsdokumentet finner du i nedlastingsmenyen øverst på siden.

 

Utskrift