Hvorfor duktilt støpejern?

Støpejern som materiale har vært i bruk til vannforsyning i flere hundre år og er et vel utprøvd materiale. Duktilt støpejern brukes i første rekke i byer og til overføringsledninger hvor kravet til sikkerhet er stort.

Norsk Vann's rapport nr.173, Veiledning for bruk av duktile støpejernsrør, beskriver på en god måte en rekke forhold knyttet til utviklingen av støpejernsrør frem til i dag, og en viktig milepæl var overgangen fra gråjernsrør til duktile støpejernsrør eller seiggjernsrør som de også kalles. I Norge ble denne kvaliteten introdusert rundt 1960 og den samme grunnleggende materialkvaliteten leveres den dag i dag.

Den store utviklingen har skjedd på både innvendig og utvendig beskyttelse av rørene med det resultat at ledningseiere i større og større grad velger støpejernsrør med såkalte passive belegg (PE- eller PUX-belegg). Løsningen gir høy sikkerhet i form av en robust og lekkasjefri rørledning med ekstra lang levetid.

 

Utskrift