Kvalitet & Bærekraft

PAM er ISO-sertifisert på kvalitet ISO 9001 og miljø ISO14001. Som en ledende aktør innenfor produksjon av duktile støpejernsprodukter er vi svært opptatt av kvalitet i alle ledd. I dette ligger også et overordnet mål og en forpliktelse til å aktivt å redusere det økologiske fotavtrykket for dermed å bidra til en bærekraftig utvikling og forvaltning av ressursene.

Som en del av det internasjonale konsernet Saint-Gobain er vi forpliktet til å fokusere på klimavennlige tiltak både i forhold til produksjon og distribusjon av våre varer. PAM Norge ønsker å være en aktiv bidragsyter til en fremtidsrettet og bærekraftig infrastruktur i Norge gjennom fokus på kvalitet og miljø.

Utskrift